Gaziantep Üniversitei PDR Tezsiz Yüksek Lisans 2012-2013 BAHAR

Oca 18

Gaziantep Üniversitei PDR Tezsiz Yüksek Lisans 2012-2013 BAHAR

BAŞVURU 
Adayların en geç 20 Ocak 2013 tarihine kadar Gaziantep Üniversitesi (www.gantep.edu.tr) internet adresinde yer alan Yüksek Lisans on-line başvuru formunu doldurarak formunun çıktısını imzalı olarak ilgili Enstitü Anabilim Dalı (EABD) Başkanlıklarına teslim etmeleri veya posta ile ya da e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru formu dışında başka herhangi bir belge/doküman göndermeyeceklerdir. Fakat başvuru formunda verilen bilgilerin doğruluğunu ibraz etmek için, gerekli belgeler istendiğinde aday tarafından temin edilmelidir.

NotPosta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

E-posta Adresi (Eğitim Bilimleri A.B.Dalı Bşk.) : egtbilbolsek@gantep.edu.tr
E-posta Adresi (İlköğretim A.B.Dalı Bşk.)            : ilkogretim@gantep.edu.tr

Posta Adresi: Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,
27310  Şehitkamil / GAZİANTEP
Not: Birden fazla programa başvurmak isteyen adayların online başvuru yaparken tercih sıralamalarını belirtmeleri gerekir. İki programa birden yerleşme hakkı kazanan aday bunlardan sadece birine kayıt yaptırma hakkı kazanır.

SÖZLÜ SINAVINDA İSTENEN BELGELER
Adayların, sözlü sınavına geldiklerinde aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
1)   On-line Başvuru Formu Çıktısı
2)   Diploma veya çıkış belgesi (aslı)
3)   Mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belge (transkript belgesi) (aslı)
4)   ALES sonuç belgesi (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora başvurularında) (aslı)
5)   Programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi (aslı)

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ 2.YARIYIL BAŞVURULARI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER
20.01.2013                    Son Başvuru Tarihi (24:00’ a kadar)
24.01.2013                    Anabilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora sözlü sınavı                                       (saat 09.00’da ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.) 25.01.2013                    Anabilim Dallarında Tezsiz Yüksek Lisans sözlü Sınavı                                       (saat 09.00’da ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.) 31.01.2013                    Sonuçların (Asil ve Yedek Liste olarak) Enstitü web sayfasında         (www.gantep.edu.tr/˷ebe) ilan edilmesi.
04.02.2013-08.02.2013  Asil Listeden kazanan adaylar için kesin kayıt
11.02.2013-12.02.2013  Yedek listeden kazanan adaylar için kesin kayıt, Özel Öğrenci Kaydı
1)   Yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olan veya lisans eğitimini sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurabilir.
2)   Doktora programlarına bir yüksek lisans diplomasına sahip olan veya lisans mezuniyet genel not ortalaması en az 3.00/4.00 (8/10 veya 80/100) olan  adaylar başvurabilir.
3)   Doktora programlarına başvurabilmek için süre sınırı olmaksızın, ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 55 almak gerekmektedir.
4)   ALES Puanları: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuran adayların ALES’ten Tablo 1’de belirtilen puanları almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda ALES puanı istenmemektedir.

3) “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışma / Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir.

4) “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adayların, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji Bölümü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Sosyal Hizmetler alanlarından mezun olmaları veya Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı kurum ve kuruluşlarda “rehber öğretmen” olarak fiilen çalışıyor olmaları gerekir.
,BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yüksek Lisans Başvurularının Değerlendirilmesi:

·         Tezli Yüksek lisans programları için değerlendirmeler; 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES puanının %50’si, lisans diploması not ortalamasının %40’ı ve yapılacak sözlü sınavın %10’u alınır ve elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların birden fazla programı tercih etmiş olmaları durumunda tercih sıraları ve kontenjanlar dikkate alınarak yapılır.
·         Tezsiz Yüksek Lisans programına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, lisans diploması  not ortalamasının %80’i ve sözlü sınavın %20’si alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların birden fazla programı tercih etmiş olmaları durumunda tercih sıraları ve kontenjanlar dikkate alınarak yapılır.
·         Sözlü sınava giremeyecek olan adaylar kabul edilebilir mazeretlerini dilekçeyle ilgili Enstitü Anabilim Dalı’na bildirmeleri şartı ile değerlendirmeye alınır, ancak sözlü sınav notu sıfır olarak işlem yapılır (Dilekçelerin sözlü sınav tarihinden önce verilmesi gerekir).
·         Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için toplam puanlarının en az 55 olması gerekir.
KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER 

1) 4 adet fotoğraf.
2) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Öğrenim katkı payının birinci taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
5) Özel öğrenciler için ders kayıt ücreti banka dekontu.

YATAY GEÇİŞ KABUL ESASLARI
1)      Adayların yatay geçiş için başvurdukları programın asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.
2)      Başvuruların lisansüstü başvuru tarihleri içinde yapılması gerekmektedir.
3)      Yatay Geçiş Başvurusunda bulunan adayların ayrılacağı yükseköğretim kurumunda en az 1 yarıyılını başarı ile tamamlamış olmaları ve ALES sınavından tablo 1 de belirtilen puanları almış olmaları gerekir.
4)      Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans programına başvuracak adayların üniversitelerin 4 yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir.
5)      Yatay geçiş başvurusu yapan adaylar, başvurularını elden veya posta ile ilgili Anabilim Dalına yapmaları gerekir. Yatay geçiş başvuru için istenen belgeler şunlardır:
a)      Başvuru dilekçesi
b)      Halen kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumundan alınan öğrenci belgesi
c)      Halen kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim kurumundan alınan transkript
d)     ALES sonuç belgesi
e)      Programın başvuru koşulunda belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi

SADECE TEZSİZ VAR .
TOPLAMDA  30 KONTENJAN .
TOPLAM MALİYET 5040 tl

Yorum Yap!


2 + = beş