KTÜ 2013 2014 Bahar Yarıyılı YL DR İlanı

Oca 02

KTÜ 2013 2014 Bahar Yarıyılı YL DR İlanı

3 Dr

7 Yl

3 alan dışı yüksek lisans kontenjanı mevcut

Detaylar için TIKLA

 

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/08_00_00_a8f77.pdf

 

Başvuru tarihleri ;

 

Başvuru ve Diğer İşlemlerle İlgili Takvim

İlk Başvuru ve Diğer İşlemlerle İlgili Tarihler
İlanın Yapılması 27 Aralık 2013
İnternet Üzerinden Şifrenin Alınması
06 – 10 Ocak 2014 (En geç 10 Ocak 2014 Cuma
Saat 10.00’a kadar şifrenin alınması
gerekmektedir.)
İnternet Üzerinden Ön Başvuruların Alınması
06 – 10 Ocak 2014 (En geç 10 Ocak 2014 Cuma
Saat 13.00’e kadar ön başvurunun yapılması
gerekmektedir.)
Doktora Programları İçin Mülakat Sınavı
Tarihi
13 Ocak 2014 / Saat: 10.00
Sonuçların İlanı 14 Ocak 2014
Kesin Başvuru 16 – 17 Ocak 2014

Devamını Oku!

Gazi Osman Paşa Üniversitesi 2013 2014 Lisansüstü İlanı

Ağu 12

Gazi Osman Paşa Üniversitesi 2013 2014 Lisansüstü İlanı

T.C.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrenci Alım İlanı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İlköğretim Anabilim Dalı ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tezli ve tezsiz Yüksek Lisans Programlarına alınmasına alınacak öğrenci sayısı ve başvuru koşullarının aşağıdaki ilan metninde verildiği şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Dl barajı yok

Doktora ve YL kontenjanı mevcut

Alan dışı kabul edilmekte.

 

 

Devamını Oku!

Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans 2013 2014 Güz Dönemi İlanı

Ağu 01

Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans 2013 2014 Güz Dönemi İlanı

Dil Şartı var

Kontenjan 10

DOktora kontenjan 5

MÜLAKAT VARDIR!

İndir

 

——————————

SONUÇLAR İÇİN TIKLA

——————————

MÜLAKAT SONRASI SONUÇLAR İÇİN TIKLA

Devamını Oku!

Osman Gazi Üniversitesi 2013 2014 YL İlanı

Tem 31

Osman Gazi Üniversitesi 2013 2014 YL İlanı

Yl Kontenjan 10 

Doktora Kontenjan 5

MÜlkata Yok

Dİl en az 40 YL için. ALan dışı akbul edilmiyor

Başvurular ONLİNE!

http://uzem.ogu.edu.tr/lms/login/signup.php

———————————–

SONUÇLARI İNDİR

————————————

Devamını Oku!

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İlanı 2013 2014 Güz

Tem 14

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İlanı 2013 2014 Güz

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA
ÖN BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Ön Başvuru Kayıt Tarihi: 08.07.2013
Son Başvuru Tarihi: 19.07.2013

Ales ve ortalamahya göre alım yapacak.

Kontenjan 10

Alan dışı 1 Özel eğitim için.

 

Kontenjanlar: http://www.atauni.edu.tr/userfiles/153844-f3d60e4ccc53af5991c7f11715acc5ed.pdf

Koşullar: http://www.atauni.edu.tr/lisansustu/

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan olmalıdır. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program sıralamasına dahil edilirler.

Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir. İlk aşamada, belirlenen kontenjan doğrultusunda asıl aday listesi ilgili  enstitü tarafından ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtlar yapılır. Kesin kayıt tarihinin  bitiminden sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki sıralamaya göre ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.

2) Doktora Programına,

a) Yüksek lisans derecesi ile başvuracak T.C. uyrukluların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ve mülakat notunun % 10’unun toplamı en az 65 puan,

b) Lisans derecesi ile başvuracak T.C. uyrukluların ALES puanının % 60’ı, mezuniyet ortalamasının % 30’u ve mülakat notunun % 10’unun toplamı en az  en az 90 puan,

c) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve benzeri fakülte diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olup, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ve mülakat notunun % 10’unun toplamı en az 65 puan,

d) Temel tıp bilimlerinde; Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp puanı ile başvuran öğrenciler, sayısal temel tıp puanın % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 50’sinin toplamının en az 50 olması şartı ile ALES puanıyla başvuran öğrenciler ise, ALES puanın % 60’ı, mezuniyet not ortalamasının % 40’ının toplamının en az 65 puan,

olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

3) Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programlarına başvuracakların, ALES puanının % 50’si, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 30’u, yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 20’sinin toplamı en az 55 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama esas alınır. İlk yerleştirme yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listeden ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Ek yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları belirtilen süre içinde yapılır.

4) Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Sanat Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracakların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 60’ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. İlk yerleştirme yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listeden ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Ek yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları belirtilen süreler içinde yapılır.

5) Yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenler dilekçe vererek Yabancı Diller Yüksek Okulunca yürütülmekte olan İngilizce hazırlık sınıflarına devam edebilirler. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

6) Nitelikleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 16. maddesinde belirtildiği üzere, yüksek lisans ve doktora programlarına müracaat edecek adaylar, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

7) Doktora programlarına müracaat edip, mülakata girmeyen aday programa yerleştirmede değerlendirmeye alınmaz.

Devamını Oku!

İnönü Üniversitesi 2013 2014 Güz Yüksek Lisans

Tem 09

İnönü Üniversitesi 2013 2014 Güz Yüksek Lisans

YL 5

Doktora 3 kontenjan .

Dİlden en az 40 almak gerek YL için.

Adaylar başvurularını 14-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında, istenilen belgeler ile birlikte, Eğitim
Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapacaklardır.

http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/33/file/inonu_ebenst%20.pdf

 

Devamını Oku!