AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Yüksek Lisans GÜZ

Tem 01

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Yüksek Lisans GÜZ

İLAN
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
için Aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü öğrenci alınacaktır.
İlan metnine http://www.akdeniz.edu.tr.adresinden ulaşılabilir.

Kontenjan 10

Dİl Şartı 50

Mülakat var.

Detay için TIKLA

 

1. BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ: Adayların 15 Temmuz– 23 Temmuz 2013 tarihleri arasında aşağıda
belirtilen belgeler ile birlikte, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dumlupınar Bulvarı
Enstitüler Binası A Blok. 3.kat Kampus/ANTALYA adresindeki Enstitü Sekreterliğine şahsen
başvurmaları gerekmektedir. Tel: 0242 227 44 00 ‘dan 1430 – 1433 – 1434 .
2. ÖNKAYITTA İSTENEN BELGELER
I. Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Ön Kayıt İçin:
a) “Lisans” diplomasının ya da çıkış belgesinin aslıyla birlikte fotokopisi.
b) Lisansda aldığı dersleri ve notları gösteren belgenin (Transkript) aslıyla birlikte fotokopisi. Not
ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan
adaylar, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge
getirmeleri gerekmektedir. Bu belgeyi getirmeyen adayların not ortalamalarının yüzlük sistemdeki
karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir.)
c) Yüksek Lisans için Programların karşılarında belirtilen alan türlerinden en az 55 (Ellibeş) puan
alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)
sonuç belgesi. (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir.) Tezsiz Yüksek Lisans
programları için ALES’ e girmiş olmak yeterlidir.
d) Tezli Lisansüstü programlarda Yüksek Öğretim Kurulu’ nun yapmış olduğu yabancı dil sınavından
(ÜDS, YDS) en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi. (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi
gerekmektedir.) Tezsiz Yüksek Lisans programları için Yabancı Dil şartı aranmamaktadır.
e) 2 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda).
f) Nüfus cüzdanın aslı ile birlikte fotokopisi.
g) Adayların öğrenim görmek istedikleri Ana Bilim Dalını, Yüksek Lisans programını ve özgeçmişini
içeren form(Yüksek Lisans Başvuru Formu Enstitümüz web sayfasından ya da Enstitümüzden temin
edilebilir).
h) Yurtdışında öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim
Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile
başvurabilirler.
AÇIKLAMALAR:
 Lisansüstü programlara başvuran adaylar sadece bir programa başvuruda
bulunabilirler.
 Bilim-Mülakat Sınavları 29 – 30 Temmuz 2013 tarihinde ilgili Anabilim Dalı
tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50’si, Lisans not ortalamasının
%20’si ve mülakat notunun %30’unun hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam
puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana
doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak
belirlenir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programları İkinci Öğretim olup, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders
saati ücretleri aşağıda belirtilmiştir. Daha sonraki Eğitim-Öğretim yıllarında değişebilir. (Örneğin:
130,00 TL den 3 kredilik bir dersin dönemlik ücreti 390,00 TL dir.)
Ana Bilim Dalı Programı Kredi/Ders Saati Ücreti: Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz
Yüksek Lisans ders ücreti 130,00 TL’ dir (Banka Hesap Bilgileri başvuru sırasında bildirilecektir).
II.Doktora Programlarına Ön Kayıt İçin:
a) “Lisans ve Tezli Yüksek Lisans” diplomasının ya da çıkış belgelerinin asılları ile birlikte fotokopileri.
b) Yüksek Lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belgenin (Transkript) aslı ile birlikte fotokopisi.
Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan
adaylar, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge
getirmeleri gerekmektedir. Bu belgeyi getirmeyen adayların not ortalamalarının yüzlük sistemdeki
karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir.)
c) Lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belgenin (Transkript) aslı ile birlikte fotokopisi.
d) Doktora için Programların karşılarında belirtilen alan türlerinden en az 65 (Altmışbeş) puan
alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)
sonuç belgesi. (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir.)
e) Tezli Lisansüstü programlarda Yüksek Öğretim Kurulu’ nun yapmış olduğu yabancı dil sınavından
(ÜDS, YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen(KPDS, TOEFL, IELTS…) bir
sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi. (Öğrencilerin ÖSYM
şifresi ile gelmesi gerekmektedir.)
f) 2 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda).
g) Nüfus cüzdanın aslı ile birlikte fotokopisi.
h) Adayların öğrenim görmek istedikleri Ana Bilim Dalını, Doktora programını ve özgeçmişini içeren
form(Doktora Başvuru Formu Enstitümüz web sayfasından ya da Enstitümüzden temin edilebilir).
ı) Yurtdışında öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim
Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belge ve Diploma
ile Transkript’in Türkçe çevirileri ile birlikte başvurabilirler.
AÇIKLAMALAR:
 Lisansüstü programlara başvuran adaylar sadece bir programa başvuruda
bulunabilirler.
 Bilim-Mülakat Sınavları 29 – 30 Temmuz 2013 tarihinde ilgili Anabilim Dalı
tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50’si, Tezli Yüksek Lisans not
ortalamasının %20’si ve mülakat notunun %30’unun hesaplanması sonucunda 70
(yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan
düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar
yedek aday olarak belirlenir.
3. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ:
a) Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim
Kurulu’nca denkliği onaylanmış lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olduklarını
gösteren belgeler ile başvurabilirler,
b) Türkçe eğitim veren kurumlar için Türkçe yeterlik sınavından en az (B) almak (T.C. Yükseköğretim
Kurumlarından mezun olanlarda bu belge istenmez),
c) İlgili Anabilim dalının istediği yabancı dili en az (B1) düzeyinde bildiğini belgelendirmek ya da (B1)
düzeyinin karşılığı bir merkezi sistem sınav puanına sahip olmaları gerekmektedir.
Değerlendirme: Yabancı Uyruklu öğrencilerin kabulü; lisans not ortalamasının %40’ı ve mülakat
notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul
edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında
kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir.

Yorum Yap!


bir + 6 =