KTÜ 2014 2015 Başvuru Sonuçları

Tem 18

KTÜ 2014 2015 Başvuru Sonuçları

 

 

 

İlanları ekleyemedik ancak sonuçları ekleyelim.

ktüdr

KTÜ2

 

 

KTÜ 1

 

 

Devamını Oku!

Osman Gazi Üniversitesi 2014-2015 Güz YL İlanı

Tem 02

Osman Gazi Üniversitesi 2014-2015 Güz YL İlanı

Doktora kontenjanı 4 = 2 alan içi 2 alan dışı

YL Kontenjanı : 10  = 2 yıl öğretmenlik yapan ya da eğitim fakültesi mezunu herkes başvurabilir…. (Yazık)

Yl için dil şartı en az 40

Başvuru 10 Ağustosa kadar…

 

http://www.aybek.tk/ebe/1415guz/1415guzbasvuru.pdf

 

 

Değerlendirme
Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim) programlarına başvurularda
ALES ve yabancı dil puanı aranmayacak, ancak başvuru değerlendirmeleri; ALES puanının
%10’u, yabancı dil puanının %10’u ve mezuniyet ortalamasının %80’i dikkate alınarak
sıralama yapılacaktır. ALES ve Yabancı Dil Puanı olmayan adayların başvuruları mezuniyet
ortalamasının %80’i üzerinden değerlendirilecektir.

Başvuru ve Kayıt Tarihleri
Ön Başvuru Tarihleri : 01 Temmuz – 10 Ağustos 2014 tarihleri arasında
Ön Başvuru Sonuçlarının İlanı : 18 Ağustos 2014
Asil Öğrenci Kayıt Tarihleri : 25–28 Ağustos 2014
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri : 01–09 Eylül 2014

Devamını Oku!

Akdeniz Üniversitesi PDR Yüksek Lisans İlanı 2014 – 2015 Güz

Tem 01

Akdeniz Üniversitesi PDR Yüksek Lisans İlanı  2014 – 2015 Güz

Herhangi bir dil puanınız olması kafi…

10 kontenjan var PDR mezunu olma şartı var.

ŞAHSEN BAŞVURU-

 

 

BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

 

Adayların, 14-22 Temmuz 2014tarihleri arasında aşağıda istenilen belgelerle birlikte, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Rektörlük Ek Hizmet Binası A Blok 3.Kat Kampüs-Antalya (Telefon : 0 242 227 44 00 –  1433- 1430) adresindeki Enstitümüze şahsenbaşvurmaları gerekmektedir.

Not: Posta yoluyla yapılan başvurular ile eksik belgeli olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

A) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖN KAYIT İÇİN:

1) “Lisans” diplomasının ya da çıkış belgesinin aslıyla birlikte fotokopisi.

2) Lisans derecesini gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır  (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adaylar, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekmektedir. Getirmeyenlerin yüzlük karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir.)  

3)  Yüksek Lisans Programları için ALES sınavından en az 55 (ellibeş) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

4) Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi.

5) 3 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda).

6)  Nüfus cüzdanın aslı ile birlikte fotokopisi.

7) Adayların öğrenim görmek istedikleri Lisansüstü programını ve özgeçmişini içeren form. http://ebe@akdeniz.edu.trFormlar (Yüksek Lisans Başvuru Formu Enstitümüz web sayfasından ya da Enstitümüzden temin edilebilir).

8)Yurtdışında öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.

Değerlendirme : Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50’si, Lisans not ortalamasının %10’u, mülakat notunun %30’u ve Yabancı Dil puanının %10’unun hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.

 

Devamını Oku!

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 2014 GÜZ

Haz 26

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 2014 GÜZ

Pdr ve Psikoloji mezunları  başvurabilir.

Dil puanı olmayanlar için fırsat :) Kendi dil sınavı var üniversitenin…

Mülakat var maalesef YL kontenjan 15 , Dr kontenjan 8

Yüksek Lisans ve  Doktora/Sanatta Yeterlik  Adayları İçin Başvuru  Dönemi  01 – 23 Temmuz 2014

Yüksek Lisans Adayları İçin  Yabancı Dil Sınav Tarihi  05 Ağustos 2014  Saat: 10:00  (Yer: Yabancı Diller  Bölümü)

Enstitü Adı
YDS veya Eşdeğeri Sınav için
Taban Puanlar

Yüksek Lisans
Doktora/Sanatta
Yeterlik
Sosyal Bilimler Enstitüsü * 50 55
İngilizce Programları 65
Fen Bilimleri Enstitüsü ** 50 55
Sağlık Bilimleri Enstitüsü * 50 55
İngilizce Programı 77
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 50 55
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü 50 55
Adli Tıp Enstitüsü 50 55
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enst. 50 55
İşletme İktisadı Enstitüsü (İşletme Fak.) *
İngilizce Programları 65

Devamını Oku!

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS İLANI (KLİNİK PSİKOLOJİ DÜŞÜNENLERE)

Haz 25

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2014- 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA / BÜTÜNLEŞİK DOKTORA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ
Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz Doktora
KLİNİK PSİKOLOJİ 40 - - - - - - -
İKTİSAT 15 15 - 5 5 5 5 -
İŞLETME 30 50 10/5 5 5 5  5  5
ÖZEL HUKUK 30 - - 1 - 1 - -
LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK* - 100  -  -  - -  -  -

ÖNEMLİ TARİHLER

Adayların 31 Ağustos 2014tarihine kadar http://portal.hku.edu.tr/ebasvuru.aspx internet adresinden erişebilecekleri Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

  1. *Liderlik ve Küresel Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans programı İstanbul’da İstanbul Üniversitesi ile ortak açılan bir programdır. Başvurular Online yapılıp, Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları 16-17 Eylül 2014tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılacaktır. Eğitim-Öğretim yine İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılacaktır. Bu programa kabul edilen öğrenci sayısı 30’dan az olduğu takdirde program açılmayacaktır.
  2. Klinik Psikoloji Programı için Yazılı Bilim Sınavı 2 Eylül 2014 saat: 10.30’da Mülakat 2 Eylül 2014 Saat 13:30’da   Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Binası Psikoloji Bölümü’ndeyapılacaktır.
  3. Programlara kabul edilen adayların listesi 5 Eylül 2014tarihinde ilan edilecektir.
  4. Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları 16-17 Eylül 2014tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
  5. Dersler 22 Eylül2014 tarihinde başlayacaktır.
  6. Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı17-18-19 Eylül2014 tarihinde yapılacaktır.

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

Devamını Oku!

19 Mayıs Üniversitesi YL DR İlanı 2014 2015 Güz

Haz 25

19 Mayıs Üniversitesi YL DR İlanı 2014  2015 Güz

Eğitim
Bilimleri
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Alan İçi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Programı, Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik Programı ve Danışmanlık
Psikolojisi Programlarından birinden mezun olmak
8 Kontenjan

Doktora
Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık
Programı, Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik Programı ve
Danışmanlık Psikolojisi
Programlarından birinden mezun
Olmak
Kontenjan 8

Alan Dışı Eğitim Fakültesi mezunu olmak

Kontenjan . 4

 

Alan dışı kabul ediliyor, dil şartı YL için yok.  Yüzde 50 ALES yüzde 40 Ort Yüzde 10 dil ile girilecek….

Devamını Oku!

Atatürk Üniversitesi 2014-2015 Güz

Haz 13

Atatürk Üniversitesi 2014-2015 Güz

Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Yüksek Lisans EA 6 1 – 1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji lisans programı mezunu
olmak

 

Başvuru tarihleri: 30 Haziran – 11 Temmuz 2014

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Aday, müracaat tarihleri içerisinde, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ndeki ilgili formları doldurup başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne kendisi veya vekili vasıtasıyla başvurusunu onaylatmalıdır. Aksi takdirde müracaat geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalları öğrenci adaylarının müracaatları ilgili enstitü tarafından elden alınacak olup, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvuru alınmayacaktır.

2) Üniversitemiz yüksek lisans programlarına başvurularda tercih sistemi uygulanacaktır. Yükseklisans programlarına başvuracak öğrenci adayları 3 tercih yapabileceklerdir. Ancak, Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalları öğrenci adayları 1 tercih yapacaklardır.

3) Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına müracaat edecek öğrenci adayları 2 tercih yapabileceklerdir.

4) Tıp fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri alanında doktora programlarına müracaat edecek öğrenci adayları 2 tercih yapabileceklerdir.

5) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenci adayları, ilgili enstitü öğrenci işleri bürosundan başvuru işlemini onaylattıktan sonra kullanıcı adı ve şifresiyle Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriş yaparak tercih ekranından tercih işlemlerini yapmalıdır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan lisansüstü öğrenci adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Yükseklisans programlarına başvuran öğrenciler, tercih sırası dikkate alınarak sadece tek bir lisansüstü programa yerleştirilirler. Birinci yerleştirmeden sonra kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilir.

7) Kayıtlar, öğrenciler tarafından bizzat, ilgili enstitü müdürlüklerince belirtilen tarihlerde yapılır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle kaydını bizzat yaptıramayan adaylar, vekâlet yolu ile veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler.

8) Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yedekler için yapılacak yerleştirmeye de dâhil edilmezler.

Devamını Oku!