19 Mayıs Üniversitesi PDR Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Haz 26

19 Mayıs Üniversitesi PDR Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Yüksek lisans kontenjanı 8 , 6 alan içi 2 alan dışı

doktora kontenjanı 8

 

Dil şartı yok ancak dil puanı giriş puanı hesaplanmasında kullanılıyor.

Mülakat var.

Başvuru tarihleri: 22 Haziran – 03 Temmuz 2015

http://oidb.omu.edu.tr/files/files/2015-16-egitim-bil-ens-kont.pdf

Devamını Oku!

Karadeniz Teknik ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 Güz Yüksek Lisans İlanı

Haz 23

Karadeniz Teknik ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 Güz Yüksek Lisans İlanı

Alan içi 15 : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Alan dışı 1   Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Hizmetler, Zihin Engelliler Eğitimi, İşitme Engelliler Eğitimi, Üstün Yetenekliler Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi .

 

Ekran Alıntısı

 

Devamını Oku!

Anadolu ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 Güz Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Haz 21

Anadolu ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 Güz Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Başvuru TARİHLERİ                                                                                :                        22 Haziran-03 Temmuz 2015

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI               :                        04 Temmuz 2015 (Güzel Sanatlar Enst. ile Sosyal Bil. Enst.

                                                                                                                                                       06 Temmuz 2015 (Eğitim Bil. Enst., Fen Bil. Enst., Sağlık Bil. Enst.)

Yüksek lisans kontenjanı 10

Doktora Kontenjanı 6

https://www.anadolu.edu.tr/duyurular/2015-2016-ogretim-yili-enstitu-duyurusu-1434704184

TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

1-      Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak oşuluyla yabancı dil puanının %15’i (*), (**).

Devamını Oku!

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 Güz Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Haz 21

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 Güz Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Başvuru tarihleri 1-6 Temmuz

YL kontenjan 18

Dr Kontenjan 3

Özel Şartlar

(12)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programına başvuracak adayların, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji Bölümü mezunu olmaları gerekir.

(13)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programına başvuracak adayların, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans mezunu olmaları gerekir.

Grafik-Tasarım Anasanat Dalı dışında yer alan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların ALES notunun % 50’si, lisans veya yüksek lisans başarı notunun % 20’si ile mülakat veya yazılı değerlendirmenin % 30’u dikkate alınarak başarılı olanlar en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde programa kabul edilirler. Özel Şart isteyen Programlar hariç Doktora programlarına başvuru yapacak adayların YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir

 

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Başvurular online yapılacaktır. Online Başvuru yaptıktan sonra başvuru formunun çıktısı istenen evrakların üzerine takılarak Enstitümüze elden ya da posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. 10.07.2015 tarihi saat 17:30’dan (mesai sonu) sonra posta yolu ile ulaşan başvurular ve istenilen belgelerin eksik olması durumunda, müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen adayların listesi 15.07.2015 tarihi saat 17:30’dan sonra web sayfasında yayınlanacaktır.

Devamını Oku!

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 Güz PDR Yüksek Lisans İlanı

Haz 16

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 Güz PDR Yüksek Lisans İlanı

Kontenjan 6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mezunları (Lisans), Psikoloji Mezunları (Lisans) programı mezunu olmak

Alan dışı kontenjan 3 Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunları (Lisans), Sosyal Hizmetler Mezunu (Lisans) programı mezunu olmak

UNİP kontenjan 2

http://www.atauni.edu.tr/userfiles/104034-6b09be1afc37b3bb6ab6a5e48ea85d62.pdf

 

Başvuru şartları ve süreç

http://www.atauni.edu.tr/lisansustu/

Devamını Oku!

Ege Üniversitesi 2015 2016 Güz PDR Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Haz 14

Ege Üniversitesi 2015 2016 Güz PDR Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
ALES Puan Türü: EŞİT AĞIRLIKLI
KONTENJANLAR Lisans Derecesi ile Doktora Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora
T.C Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C Uyruklu YabancıUyruklu
1 _ 2 _

Doktora kontenjan toplam 3  

Dorğrudan DR 1

YL Den doktora 2

ÖZEL KOŞULLAR

Lisans mezunlarında aranacak şartlar : Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı’ndan mezun olmayanlara gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Yüksek Lisans Mezunlarında aranacak şartlar : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.

 

YL kontenjan 6

Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı’ndan mezun olmayanlara gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

http://sosbilen.ege.edu.tr/page/2015-2016-basvuru-ilani/

 

Devamını Oku!

Ankara Üniversitesi PDR Yüksek Lisans ve Doktora 2015 2016 GÜZ

Haz 14

Ankara Üniversitesi PDR Yüksek Lisans ve Doktora 2015  2016 GÜZ

– Tezli Yüksek Lisans programı için: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Psikoloji, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri Lisans Mezunları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Çocuk Gelişimi Lisans diplomasına sahip olmak, – YDS ve eş değerlikleri kabul edilen sınavlardan en az 50 olması, – ALES (Eşit Ağırlık) puanının en az 70 olması, – Doktora programı için: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Psikolojisi, Psikoloji alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak, – YDS ve eş değerlikleri kabul edilen sınavlardan en az 55 olması, – ALES (Eşit Ağırlık) puanının en az 70 olması

 

Dil şartı var.

Kontenjan 5 doktora, 8 yüksek lisans.

Detaylı bilgi için;

 

http://egitim.ankara.edu.tr/files/2015/06/2015-2016-G%C3%BCz-yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1-kontenjanlar%C4%B1.pdf

Devamını Oku!